Register
بیمه جامع زندگی و بازنشستگی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه ، 26 آذر 1389 ، 18:47

براي دانلود فايل محاسبه نرخ بيمه جامع زندگي بر روي اين لينك كليك كنيد

همانطور كه ميدانيد همه ما انسانها با هر موقعيت اجتماعي و اقتصادي در طول زندگي خود، دوراني را تجربه خواهيم كرد كه در اين دوره شخص بنا به دلائلي از جمله عدم كارائي قبلي در انجام شغل به دليل كهولت سن، يكنواختي در انجام امور، بروز ناهنجاريهاي روحي و جسمي ناشي از كار و غيره نيازمند دستيابي به حق طبيعي و قانوني خود يعني استراحت كافي و كاهش فعاليت هاي كاري، مي باشيم كه به آن «دوران بازنشستگي» اطلاق مي گردد. ولي آيا با وجود شرايط اقتصادي غيرقابل پيش بيني و نامطمئن در آينده و كاهش اجتناب ناپذير درآمدها در زمان بازنشستگي بويژه براي اصناف و كساني كه مشاغل آزاد دارند اين امر امكانپذير خواهد بود؟! و البته در پاسخ به اين پرسش بايد در نظر داشت كه انسانها در طول دوره زندگي خود به ناچار با حوادث و مشكلات غيرقابل پيش بيني مواجه خواهند شد كه تحقق آنها ممكن است موجب دگرگوني زندگي خود و خانواده شان شود. مضافا" اينكه تامين هزينه هاي تحصيل فرزندان، تامين جهيزيه دختران در زمان ازدواج، تامين مايحتاج اوليه زندگي و كسب و كار فرزندان ذكور و ... در دوران بازنشستگي مزيد بر علت خواهد بود.

بدليل وجود مشكلات و مسائلي كه به گزيده اي از آنها اشاره شد بشر از ديرباز به دنبال روش هاي مناسبي براي « پس انداز » پول خود در محلي امن و با شرايط مناسب افتاد كه در زمان احتياج بتواند از اندوخته هاي خود و حتي سود حاصل از آن استفاده نمايد. مشهورترين و اما ناكارآمدترين بيمه موجود در كشور ما جهت رفع اين مهم، به زعم بسياري از هموطنان، بيمه تامين اجتماعي است كه براي كارگران اجباري و براي كارفرمايان اختياري است. نگارنده بر آن است تا با مقايسه بيمه جامع زندگي و بيمه تامين اجتماعي خواننده را بر آن دارد تا بجاي پرداخت حق بيمه هاي سنگين و رو به افزايش ( افزايش سالانه حداقل 20%) تامين اجتماعي حداقل در صورتي كه اجباري به تهيه آن ندارد با خريد يك يا چند بيمه جامع زندگي نيازهاي آينده خود و خانواده اش را تامين نمايد.

 

مقايسه بيمه تامين اجتماعي و بيمه جامع زندگي:

بيمه تامين اجتماعي:

- حق بيمه سال 88 بر اساس حداقل حقوق تامين اجتماعي : 813.000 ريال

- درصد افزايش حق بيمه در هر سال: در حدود 20%

- مدت پرداخت حق بيمه : بطور مثال 20 سال

- كل حق بيمه پرداختي 1.821.328.124 ريال.

- ميزان بازپرداخت در زمان بازنشستگي بر اساس طول عمر فرد ؟!

- امكانات بيمه جامع زندگي با شرايط پرداختي فوق براي فردي با سن 35 سال:

- حق بيمه سال اول 813.000 ريال با افزايش سالانه 20 % .

- مدت قرارداد 20 سال.

- كل حق بيمه پرداختي توسط بيمه گذار در طول مدت 20 سال: 1.821.328.124 ريال.

- سرمايه پرداختي توسط بيمه گر پس از مدت 20 سال در صورت حيات بيمه شده: 4.475.484.082 ريال

- سرمايه پرداختي بيمه گر به ذينفع بيمه نامه در صورت فوت بيمه شده به هر علت در سال اول 20.000.000 ريال و هر سال با افزايش 10% و بطور مثال در سال دهم 480.954.031 ريال.

خاطرنشان مي سازد مورد فوق جهت مقايسه اين دو بيمه بيان شده كه كليه ارقام مطابق ميل بيمه گذار قابل تغيير مي باشد كه به

نمونه اي ديگر به شرح زير اشاره مي گردد:

- سن فرد 35 سال و مدت قرارداد: 15 سال

- حق بيمه سال اول 300.000 ريال درصد افزايش سالانه حق بيمه 10%

- سرمايه سال اول بيمه عمر: 20.000.000 ريال و درصد افزايش سالانه سرمايه بيمه عمر 5 %

- كل حق بيمه پرداختي در طول مدت قرارداد: 114.380.934 ريال.

- سرمايه پرداختي پس از پايان مدت قرارداد در صورت حيات بيمه شده: 278.828.039 ريال

- سـرمايه پرداختي در صورت فوت بر اثر حادثه مثلا" در سال دهم قرارداد: 163.402.426 ريال ( در هر سال طبق جدول پيوست بيمه نامه و درصد افزايش متغير خواهد بود).

- سرمايه پرداختي در صورت فوت در اثر بيماري مثلا" در سال دهم قرارداد : 132.375.861 ريال

- نحوه پرداخت سرمايه پايان مدت: به انتخاب بيمه گذار بصورت نقدي يا مستمري مادام العمر و يا مستمري براي مدت زمان معين با سود متعلقه.

شما با كمي تامل و دقت و از تقسيم سرمايه پرداختي بيمه جامع زندگي در سالهاي مانده از عمر بيمه شده ، تفاوت اين دو بيمه نامه را درك خواهيد نمود. ضمنا" در قبال پرداخت حق بيمه، بيمه جامع زندگي پوشش هاي زير نيز علاوه بر پوشش هاي فوق الذكر، به بيمه گذار ارائه مي گردد:

1- در صورت از كارافتادگي دائم بيمه گزار، در هر زمان از مدت قرارداد، بيمه گزار از پرداخت حق بيمه تا پايان مدت بيمه معاف ولي تعهدات بيمه گر در پايان مدت اجرا خواهد شد.

2- بيمه شده اين بيمه نامه مي تواند در صورت ابتلا و يا بروز هر يك از بيمـا ري هاي : سكته قلبي، سكته مغزي، جراحي عروق كرونر (قلب)، انواع سرطان و پيوند اعضاي اصلي بدن، مي تواند تا سقف 100.000.000 ريال از مبلغ سـرمـايه پـوشش تكميلي بيمـاري هـاي ذكر شده استفاده نمايد.

3- ميزان حق بيمه پرداختي بيمه گذار بر اساس توان پرداخت وي و به انتخاب خودش مي باشد.

4- مدت قرارداد مي تواند بنا به انتخاب بيمه گذار از 5 سال تا 55 سال تعيين گردد.

5- بيمه گذار در هر سال مي تواند سرمايه بازخريدي همان سال را از بيمه گر دريافت نمايد كه جدول آن در زمان صدور بيمه نامه به بيمه گذار ارائه مي گردد.

6- بيمه شده مي تواند بين سنين 15 تا 65 سال باشد به شرط آنكه مجموع سن بيمه شده و مدت بيمه از 70 سال تجاوز ننمايد

 

 

شرايط بيمه نامه جامع زندگي:

1. ميزان حق بيمه: حق بيمه پرداختي بيمه گذار به عواملي چون سن بيمه شده، مدت قرارداد و سرمايه بيمه نامه مرتبط مي باشد.

2. مدت قرارداد: حداقل 5 سال و حداكثر 55 سال مي باشد.

3. سن بيمه شده: حداقل 15 سال تمام و حداكثر 65 سال تمام مي باشد. البته لازم به ذكر است مجموع سن بيمه شده و مدت قرارداد بيمه حداكثر 70 سال مي باشد. ( 70 ≥ مدت قرارداد + سن بيمه شده ).

4. سرمايه فوت بيمه شده: حداقل 10.000.000 ريال و حداكثر 1.000.000.000 ريال. بديهي است بيمه گذار مي تواند حق بيمه را بر اساس توان مالي خويش انتخاب نموده و ارائه ساير شرايط بيمه نامه نيز بر اساس توان مالي بيمه گذار پيشنهاد گردد.به هر جهت در صورت انتخاب ضريب تعديل سالانه براي سرمايه فوت، حداكثر سرمايه فوت بيمه نامه در طول مدت قرارداد بيمه همان 1.000.000.000 ريال بوده و پس از رسيدن سرمايه (با احتساب تعديل سالانه) به مبلغ مذكور، تا انتهاي مدت بيمه نامه سرمايه فوت ثابت باقي مي ماند.

5. سود تضمين شده قرارداد (نرخ بهره فني): براي مدت 10 سال اول بيمه نامه 15% مي باشد كه در پايان هر دوره 10 ساله از مدت بيمه نامه طبق مصوبه بيمه مركزي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.

6. ذخيره رياضي: مبلغي است كه هر ساله پس از كسر هزينه ها و حق بيمه خطر فوت از كل حق بيمه، باقي مي ماند و بـا ذخيـره ريـاضي بيمه نـامه در پايان سال قبل جمع شده و هر ساله سود تضمين شده قرارداد، (نرخ بهره فني 15%) به آن اضافه مي گردد.

7. ضريب تعديل سالانه سرمايه: بيمه گذار مي تواند سرمايه فوت بيمه نامه را به صورت ثابت يا صعودي با ضريب معيني (جهت خنثي كردن نرخ تورم) انتخاب نمايد.

 

1. ضريب تعديل سالانه حق بيمه: بيمه گذار مي تواند حق بيمه را نيز همانند سرمايه فوت به صورت ثابت يا صعودي با ضريب معيني (جهت خنثي كردن نرخ تورم) پرداخت نمايد. بطور مثال بيمه گذار مي تواند سرمايه خطر فوت بيمه نامه خود را سالانه به ميزان 10 درصد و يا حق بيمه سالانه را به ميزان 15 درصد افزايش دهد. البته افزايش توام هر دو نيز ميسر مي باشد.

ب – مزاياي بيمه نامه:

مزاياي اين بيمه نامه عبارتند از:

1. در صورت حيات بيمه شده در پـايـان مـدت بيمـه نـامـه، ذخيـره ريـاضي بيمه نـامه (مطابق جداول پيوست بيمه نامه) به استفاده كنندگان پرداخت مي گردد.

2. در صورت فوت بيمه شده در طول مدت قرارداد بيمه، سرمايه فوت بيمه نامه (با احتساب تعديلات) بعلاوه ذخيره رياضي ايجاد شده تا زمان فـوت به استفاده كنندگان پرداخت مي گردد.

3. استفاده از مشاركت در 85% منافع بيمه نامه در صورت فوت بيمه شده و يا در پايان مدت قرارداد توسط استفاده كنندگان امكانپذير مي باشد.

مشاركت در منافع بيمه نامه هاي عمر قطعي نبوده و تابع عملكرد مالي شركت بيمه ايران خواهد بود.

4. در صورت انصراف بيمه گذار از ادامه قرارداد بيمه (بازخريد بيمه نامه)، مبلغ ارزش بازخريد بيمه نامه مطابق جدول پيوست آن به بيمه گذار پرداخت مي گردد.

5. دريافت وام حداكثر تا ميزان 90% ارزش بازخريد پس از گذشت 2 سال از تاريخ شروع و با نرخ بهره 4 درصد بيشتر از نرخ بهره فني مصوب بيمه نامه امكان پذير است. بنابراين نرخ بهره وام براي 10 سال اول بيمه نامه معادل 19% خواهد بود.

6. امكان دريافت ذخيره رياضي بيمه نامه (سرمايه در صورت حيات بيمه شده) در پايان مدت قرارداد به صورت مستمري امكانپذير مي باشد كه دريافت آن مي تواند به صورت مستمري مادام العمر و يا مستمري با مدت زمان معين به انتخاب بيمه گذار صورت پذيرد.

- بيمه گذار مي تواند در صورت پرداخت حق بيمه اضافي، پوشش هاي تكميلي زير را نيز به بيمه نامه خود اضافه نمايد:

1. پـوشش تكميلـي فوت بر اثر حادثه: در صورت دريافت اين پوشش تكميلي چنانچه بيمه شده در طول مدت قرارداد بيمه بر اثر

حادثه فوت نمايد، سرمايه فوت بيمه نامه به 2 برابر افزايش مي يابد.

2. پوشش تكميلـي معافيت از پرداخت حق بيمه در صورت از كار افتادگي: با اين پوشش تكميلي، در صورتي كه بيمه شده به

هر دليل دچـار از كار افتادگي كامل گردد، پس از بررسي و تـائيد پزشك قانوني و نيز تائيد پزشك معتمد بيمه گـر، از پـرداخت

بـاقيمـانده حـق بيمه معاف ولـي تعهـدات شركت بيمه تا پايان مدت بيمه برقرار مي باشد. اين پوشش تنها در صورتي قـابل اخذ

خواهد بود كه بيمه گذار و بيمه شده بيمه نامه، شخص واحــدي باشد.

3. پوشش تكميلي بيماري هاي تحت پوشش: در صورت دريافت پوشش مذكور، بيمه شده اين بيمه نامه در صورت ابتلا و يا بروز هر يك از بيمـا ري هاي : سكته قلبي، سكته مغزي، جراحي عروق كرونر (قلب)، انواع سرطان و پيوند اعضاي اصلي بدن، مي تواند از سرمايه اين پوشش استفاده نمايد. مبلغ سـرمـايه پـوشش تكميلي بيمـاري هـاي تحت پوشش تا حداكثر 100.000.000 ريال (مطابق جداول پيوست بيمه نامه) قابل افزايش خواهد بود.

بيمه گذاران محترم:

همانگونه كه مشاهده شد اين بيمه نامه داراي ظرايف و پيچيدگي هاي زيادي است كه البته از محاسن اين نوع بيمه نامه نيز مي باشد. لذا جهت رفع ابهامات ايجاد شده و خريد مطلوبترين بيمه نامه بر اساس شرايط زندگي شما، مي توانيد با كارشناسان اين شركت مشورت نمائيد

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 27 آذر 1389 ، 13:13