Register
مطالب

زاد و رشد بيمه در ايران

كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم به لحاظ تاسيس نهادهاي اقتصادي منطبق با ماهيت كسب و كار شهروندان، گام‌هاي بلندي برداشته بودند.تاسيس نهادهايي مثل بانك و شركت‌هاي بيمه براي تكميل و رشد فعاليت‌هاي صنعتي و تجارت خارجي در اين كشورها اجتناب ناپذير بود. در دوران يادشده اما اقتصاد ايران فاقد نهادهاي مدرن بود و اصولا به دليل اقتصاد كشاورزي و عشايري و همچنين استبداد شاهي در دوران قاجار، كسب و كار به شكل مدرن معنايي نداشت.

ادامه مطلب...
آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 27 آذر 1389 ، 13:01
 

روز بيمه

تعيين سالروز براي يك رويداد، حادثه يا پديده تنها به‌منظور ياد آوري مجدد اين رخداد نيست، بلكه با هدف سپاسگزاري از تلاش‌هاي كساني است كه خالصانه زحمت كشيدند تا اين رويداد ايجاد و به‌عنوان اثري جاودانه در اذهان تداعي شود.

ادامه مطلب...
آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 27 آذر 1389 ، 13:01
 

منوی جانبی